Search This Blog

Friday, June 11, 2010

hotshot

Details


Title: 籃球火 / Lan Qiu Huo

English title: Hot Shot

Also known as: Basketball Fire / Basket Fire Ball

Genre: Sport, romance

Episodes: 16

Broadcast network: CTV / GTV

Broadcast period: 2008-Jul-27 to 2008-Nov-09

Air time: Sunday 21:30-23:00

Opening theme song: Hot Shot by Show Lo

Ending theme song: Yi Ban (一半) Half by Jerry Yan

Insert songs: See Hot Shot OST

Synopsis

In a school where academic reigns supreme and sports are relegated to a dusty corner of the campus, Li Ying vows to revive the basketball team by volunteering to be the head coach. Her first member is Yuan Da Ying, a country boy who is passionate for basketball but has no skill. Their recruitment goes into high gear when Dong Fang Xiang, a legendary basketball player, transfers to their school.Around the same time, Yuan Da Ying falls for Zhan Jie Er, a scholarship student who reminds him of his childhood friend. Things are complicated by the fact her family works for Dong Fang Xiang, who she also grew up with. Their encounter may just rewrite the school's basketball history.Cast

Jerry Yan as Dong Fang Xiang 東方翔

Show Lo as Yuan Da Ying 元大鷹

Zhou Cai Shi as Zhan Jie Er 湛潔兒

Coco Jiang as Li Ying 李贏

Wu Chun as Wu Ji Zun 無極尊

George Hu as Wu Ji Wei 無極威

Gu Bao Ming as Li Zi Ping 李子平

Michael Zhang as Can 殘 / Ah Fu 阿福

Zhang Yan Ming (張雁名) as Du Fei 杜飛

Lin Bo Yan as Qi Xiao Yun 齊嘯雲

Lin Qi Tai (林祺泰) as Qi Xiao Yu 齊嘯雨

Extended castAllen Chao as Dong Fang Xu 東方旭

Yun Zhong Yue as Lao Lu 老路

Wang Xia (王俠) as Dong Fang Shou 東方朔

Ma Zhi Qin (馬之秦) as Tie Lan 鐵蘭

Wang Wei Ting (黃薇渟) as Lin Zi Xuan 林紫璇

Yan Jia Le as Flower store owner

Wang Jian Min as Ji Wang 紀網

Jian Han Zhong (簡翰忠) as Commentator

Qian Ding Yuan (錢定遠) as Commentator

Jiang Wei Wen (蔣偉文) as George

Xie Kun Da as Wang Jing 王竟

Han Run Zhong (韓潤中) as Li Ke 李克

Cai Ming Xun (蔡明勳) as Wen Huai Wen 溫懷文

Li Guo Chao (李國超) as Coach of Xin Rui

Xu Jun Hao (許君豪) as Wang Gui 王貴

Gong Ji An as Sun Hao 孫浩

Renzo Liu as Coach of Xiang Yang

Lan Jun Tian as Jian Deng 賈登

Bu Xue Liang as Tang Long 唐龍

Guo Yan Jun as Ru Zhu 魯竹

Li Jia Hua (李佳驊) as Ge Li Ya 戈利亞

Li Xing Wen (李興文) as Coach of He Yi

Na Wei Xun as Wang Ye 王爺

Huang Tai An as Fan Tuan 飯團

A Di as Wu Ji Mo 無極魔

Chen Bo Zheng as Zhan's father

Lu Jian Yu as gangster

Ba Yu as Tian Lan 天籃

Yu Hong Yuan as Younger Jie Er

Chen You Fang

Production Credits

Producer: Fung Jia Rei (馮家瑞)

Director: Lin He Long

Episode Ratings

Episode Ratings

01 2.79

02 2.53

03 3.01

04 3.10

05 2.69

06 2.66

07 2.58

08 2.65

09 2.14

10 3.06

11 2.32

12 1.97

13 1.93

14 1.69

15 1.81

16 2.60

average 2.47


No comments:

Post a Comment